På Österlenporten tar vi emot unga kvinnor 16-26 år med något eller flera av nedanstående problem. Österlensportens behandlingshem är specialiserat på samsjuklighet och olika komplexa problembilder.

  • Personlighetsstörningar
  • Självdestruktivt beteende
  • Ätstörningar
  • Depression
  • Övergreppsproblematik
  • Ångeststörningar (Tvång, Panikångest, PTSD, Social fobi)
  • Missbruksbeteende
  • Neuropsykiatriska störningar
  • Sociala problem
behandling2
Känns det här intressant? Kontakta oss.

img_divider