Behandling Innehåll

På Österlenportens behandlingshem arbetar vi med Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Dialektisk beteendeterapi (DBT) som grund i behandlingen. Behandlingen bedrivs individuellt, gruppvis och är även en viktig och grundläggande del i den vardagliga pedagogiken. Vi lägger vikten vid individuellt anpassad behandling där individens specifika problematik är i fokus.

 

Vardaglig aktivitet och fritid

På Österlenportens Behandlingshem är det dagliga livet en del av behandlingen. Här ingår ungdomarna i ett sammanhang, med bekräftande bemötande och en tydlig struktur. Här finns flera naturliga och viktiga uppgifter som stimulerar till delaktighet och ansvarstagande utifrån de egna förutsättningarna. I en positiv och stödjande miljö med trygga vuxna förebilder tränas förmågan till socialt samspel. På behandlingshemmet åker ungdomar och personal ofta på utflykter samt en längre vinter och en sommarresa. Dessa sammanhang ger en intensiv träning i socialt samspel, men även en möjlighet att fördjupa relationerna. Arbetet syftar till att såväl utveckla den sociala kompetensen som att bidra med nödvändiga praktiska färdigheter för ett självständigt liv. Behandlingen bedrivs utifrån ett strukturerat dagligt schema som gör vardagen pålitlig och förutsägbar.

Individuell samtalsterapi

Var ungdom har en individuell samtalskontakt med Leg Psykolog, leg.psykoterapeut eller psykoterapeut med steg 1 kompetens i KBT och DBT. Samtalsterapin är intensiv med samtal 2-3ggr/vecka. Terapeuterna arbetar nära tillsammans med den övrig personalen och deltar i flera av de dagliga aktiviteterna. Detta skapar goda förutsättningar för att på bred front arbeta med ungdomens aktuella problem.

Strukturerat föräldrastöd/anhörigstöd

På Österlenporten erbjuds ett strukturerat anhörigarbete med en väl utarbetade former för föräldrastöd i form av systematiska stödsamtal, familjesamtal och deltagande i behandlingsupplägg. Föräldrar eller annan anhörig till myndiga ungdomar deltar efter samtycke från placerad ungdom.

Psykiatrisk och medicinsk behandling

Alla ungdomar erbjuds regelbunden kontakt med psykiatriker, som tillsammans med sjuksköterska har det medicinska ansvaret. Förutom ansvar för den farmakologiska delen av behandlingen, genomför psykiatrikern bedömningar och deltar i åtgärdernas utformande.