Utbildning | Praktik

utbildning

 

 

Utifrån ungdomarnas individuella behov finns möjlighet att delta i både skola och praktik.
Skolgången planeras i samråd med uppdragsgivare och anpassas till ungdomens behov och hur övriga behandlingsinsatser ser ut.

• På Österlenporten finns det en lärare som kan bistå med hemundervisning, utifrån uppdrag från skola i hemkommun. Läraren kan även hjälpa till med att komma i kontakt med lämplig skolform i vårt närområde.

• Österlenporten har ett etablerat samarbete med studievägledare och kan erbjuda möjligheter till studier på såväl grundskole- som gymnasienivå.

• Österlenporten har även goda kontakter med flera praktikplatser för arbetsprövning och arbetsträning i vårt närområde.