Välkommen till
Österlenportens behandlingshem!

Kognitiv beteendeterapi (KBT) & Dialektisk beteendeterapi (DBT)
för unga kvinnor 16-26 år.

Varför välja oss

Hör vår företåndare berätta

Här berättar vår föreståndare om behandlingshem för tjejer och beskriver vad man bör tänka på för att avgöra kvaliteten på ett behandlingshem och försäkra sig om att det erbjuder den specifika behandling man söker. 

Kvalitetssäkrat

På Österlenportens behandlingshem har vi ett välutvecklat kvalitetssystem som utgår från gällande lagstiftning och föreskrifter.

Över 40 år

Österlenportens behandlingshem startades 1978 och har grundmurat rykte för goda resultat och kvalitet.

Underbar miljö

Behandlingshemmet ligger i ett mycket naturskönt område i porten till magiska Österlen.

Hög Kompetens

På Österlenporten arbetar välutbildad personal med lång erfarenhet av målgruppen. Här finns: Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Psykiater, Leg psykiatrisjuksköterska, Teraupeuter med steg 1 kompetens.

Tjejer tycker till om oss

Under min tid på Österlenporten vann personalen mitt förtroende genom äkta personligt engagemang. De bekräftade mina känslor men inte mina handlingar. De fick mig att inse att livet består av både med- och motvind och att detta gäller alla. De delade med sig av sina och andras historier för att få mig att tro dem och motiverade mig att kämpa, om andra kunde så kan jag, bara man kämpar.
Matilda
Östersund
Under behandlingstiden fick jag hjälp med både fysisk, social och psykiskt utveckling. Social träning blandades med egenvård, samtal, vardagssysslor, skola och fritid. Allt bakades samman på nivåer för att passa just mig och min problematik. Jag fick lära mig att handskas med mig själv och mitt känsloliv – gentemot mig själv och min omvärld. Att se andras perspektiv och genom det kunna förutspå sannolika konsekvenser. Jag lärde mig välja beteende och handlingar.
Anna
Ystad
All hjälp ledde till att jag idag lever i ett tryggt samboförhållande och är mamma! Jag ska snart avsluta en eftergymnasial yrkesutbildning och trivs mycket bra med mig själv och mitt liv. Mycket har jag att tacka alla fantastisk personal som motiverade mig och trodde på mig när jag inte själv gjorde det. De gav mig verktygen för att ta kontroll och behålla den.
Sofia
Stockholm