Om Österlenporten

Österlenporten är ett litet HVB-hem för unga kvinnor, med 8 platser samt 2 utslussningslägenheter. Alla ungdomar har ett eget rum med egen toalett och dusch.

Behandlingshemmet ligger i ett mycket naturskönt område vid Skånes högsta vattenfall. I närområdet finns flera vandringsleder samt upplysta motionsslingor. Vi har bara 10 minuter till den flera mil långa skånska sandstranden och hundra meter från behandlingshemmet finns en tempererad utomhusbassäng.

Österlenporten ligger i Degeberga i Kristianstads kommun. Här finns goda bussförbindelser till Kristianstad och därifrån till övriga Skåne. 12 km till flygplats med förbindelse till Arlanda.

Behandlingen på Österlenporten består av både individuella behandlingsmoment och gemensamma gruppaktiviteter. Vi arbetar utifrån KBT och DBT. Behandlingsinnehållet läggs upp utifrån individens önskemål, behov och problematik. (läs mer under fliken behandling)

På Österlenporten arbetar välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang.

Personalgruppen är trygg och arbetar kontinuerligt för att möta varje ungdoms individuella behov. Här finns leg. Psykologer, leg. Psykoterapeuter och , terapeuter med steg 1 kompetens, leg. sjuksköterska, behandlingspedagoger, beteendevetare , lärare och vaktmästare. Ca var tredje vecka finns här även en psykiater på plats.

Kontakta oss

fallet1

Kvalitetssäkrat
På Österlenporten har vi ett välutvecklat kvalitetssystem som utgår från gällande lagstiftning och föreskrifter.
Snart 40 år!
Österlenporten startades 1978 och har grundmurat rykte för goda resultat och kvalitet.
Underbar miljö
Behandlingshemmet ligger i ett mycket naturskönt område i porten till magiska Österlen.
Journalsystem
Vi använder ett modernt datasystem med stöd för journalföring och systematisk bedömning av våra ungdomars behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter tiden hos oss. Allt enligt SoL och HSL.