Om Österlenporten

Österlenporten är ett litet HVB hem för unga kvinnor, med 8 platser samt 2 utslussningslägenheter. Alla ungdomar har ett eget rum med egen toalett och dusch.

Behandlingshemmet ligger i ett mycket naturskönt område vid Skånes högsta vattenfall. I närområdet finns flera vandringsleder samt upplysta motionsslingor. Vi har bara 10 minuter till den flera mil långa skånska sandstranden och hundra meter från behandlingshemmet finns en tempererad utomhusbassäng.

Österlenporten ligger i Degeberga i Kristianstads kommun. Här finns goda bussförbindelser till Kristianstad och därifrån till övriga Skåne. 12 km till flygplats med förbindelse till Arlanda.

Behandlingen på Österlenporten består av både individuella behandlingsmoment och gemensamma gruppaktiviteter. Vi arbetar utifrån KBT och DBT. Behandlingsinnehållet läggs upp utifrån individens önskemål, behov och problematik.

Hör vår företåndare berätta

Här berättar vår föreståndare om behandlingshem för tjejer och beskriver vad man bör tänka på för att avgöra kvaliteten på ett behandlingshem och försäkra sig om att det erbjuder den specifika behandling man söker. 

På Österlenporten arbetar välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang.

Personalgruppen är trygg och arbetar kontinuerligt för att möta varje ungdoms individuella behov. Här finns leg. Psykologer, leg. Psykoterapeuter och , terapeuter med steg 1 kompetens, leg. sjuksköterska, behandlingspedagoger, beteendevetare, och psykiater på plats.

Utbildning & kompetens

Då vi har höga ambitioner gällande kompetens hos vår personal så utbildar vi dem löpande inom några olika områden. Viss grundläggande utbildning sköter vi internt men för att få input från de verkliga specialisterna inom varje område så arrangerar vi också utbildningar med inhyrda föreläsare/utbildare. Vi arrangerar löpande utbildningar i Dialektisk beteendeterapi (DBT) tillsammans med Elizabeth Malmquist och Anita Linnér, som troligen är de två mest meriterade utbildarna inom DBT i landet. Vi har också samarbete med andra nationellt och internationellt erkända forskare och kliniker inom områden som ätstörningar, tvångssyndrom samt posttraumatiskt stressyndrom.

Johan Wetterlöv
Föreståndare
Leg.psykoterapeut (KBT)

Richard Stenmark
Leg.psykolog, klinisk spec
Leg.psykoterapeut (KBT)
Handledare i psykoterapi

Veronica Alfredsson
Enhetschef

Johan Törnqvist
Leg.läkare, specialist allmän psykiatri

Lisse Rejdvik Jacobsen
Leg sjuksköterska, specialist psykiatri

Tracy Frost
Behandlingssamordnare, Terapeut steg 1, DBT-terapeut

Mimmi Borg Nylén
KBT terapeut steg 1, DBT-terapeut

Bengt Nilsson
KBT terapeut steg 1, DBT-terapeut