Behandling

Innehåll

Målgrupp

På Österlenporten tar vi emot unga kvinnor 16-26 år med något eller flera av nedanstående problem. Österlensportens behandlingshem är specialiserat på samsjuklighet och olika komplexa problembilder.

Innehåll

På Österlenportens behandlingshem arbetar vi med Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Dialektisk beteendeterapi (DBT) som grund i behandlingen. Behandlingen bedrivs individuellt, gruppvis och är även en viktig och grundläggande del i den vardagliga pedagogiken. Vi lägger vikten vid individuellt anpassad behandling där individens specifika problematik är i fokus.

Vardaglig aktivitet och fritid

På Österlenportens Behandlingshem är det dagliga livet en del av behandlingen. Här ingår ungdomarna i ett sammanhang, med bekräftande bemötande och en tydlig struktur. Här finns flera naturliga och viktiga uppgifter som stimulerar till delaktighet och ansvarstagande utifrån de egna förutsättningarna. I en positiv och stödjande miljö med trygga vuxna förebilder tränas förmågan till socialt samspel. På behandlingshemmet åker ungdomar och personal ofta på utflykter. Dessa sammanhang ger en intensiv träning i socialt samspel, men även en möjlighet att fördjupa relationerna. Arbetet syftar till att såväl utveckla den sociala kompetensen som att bidra med nödvändiga praktiska färdigheter för ett självständigt liv. Behandlingen bedrivs utifrån ett strukturerat dagligt schema som gör vardagen pålitlig och förutsägbar.

Individuell samtalsterapi

Var ungdom har en individuell samtalskontakt med Leg Psykolog, leg.psykoterapeut eller psykoterapeut med steg 1 kompetens i KBT och DBT. Samtalsterapin är intensiv med samtal 2-3ggr/vecka. Terapeuterna arbetar nära tillsammans med den övrig personalen och deltar i flera av de dagliga aktiviteterna. Detta skapar goda förutsättningar för att på bred front arbeta med ungdomens aktuella problem.

Strukturerat föräldrastöd/anhörigstöd

På Österlenporten erbjuds ett strukturerat anhörigarbete med en väl utarbetade former för föräldrastöd i form av systematiska stödsamtal, familjesamtal och deltagande i behandlingsupplägg. Föräldrar eller annan anhörig till myndiga ungdomar deltar efter samtycke från placerad ungdom.

Psykiatrisk och medicinsk behandling

I hela vårt liv utvecklas vi i samspel med vår omgivande miljö. Våra färdigheter och våra svårigheter utvecklas med vår omgivning. Därför behövs olika insatser och de behöver vara integrerade och inte åtskilda. Med vår sjuksköterska Lisse och vår psykiatriker Johan samt vår terapeutgrupp, kan vi erbjuda integrerad, kvalificerad psykiatrisk och psykoterapeutisk behandling.

Process

Kontaktfas

Bedömningsfas

Behandlingsfas

Utslussningsfas/Eftervård

Fritid

En viktig del av behandlingen på Österlenporten är att hjälpa ungdomarna att finna meningsfulla fritidssysselsättningar och intressen som de sedan kan fortsätta med efter tiden på behandlingshemmet.

På Österlenporten tycker vi att det är viktigt att göra saker tillsammans. Vi har gemensamma vandringar, kanotpaddling och friluftsaktiviteter. Vår erfarenhet är att detta är mycket uppskattade aktiviteter som skapar gemensamma positiva minnen och utvecklar relationerna.

Det finns goda möjligheter att hitta egna fritidsaktiviteter utanför behandlingshemmet. Vi har etablerade kontakter med, ridskola, pianolärare, Friskis och Svettis, fotbollsträning. Andra egna aktiviteter kan vara simning, målar kurser, skrivarkurser.

Finns det ytterligare intressen så hjälper vi gärna till att knyta kontakter och undersöka möjligheter till att prova nya aktiviteter.

Skola & praktik

Utifrån ungdomarnas individuella behov finns möjlighet att delta i både skola och praktik. Skolgången planeras i samråd med uppdragsgivare och anpassas till ungdomens behov och hur övriga behandlingsinsatser ser ut.