Behandling Process

Kontaktfas

• Ansökan från placerande myndighet kommun/landsting
• Studiebesök med ungdom och bedömningssamtal
• Beslut om placering
• Vårdplan upprättas av placerande myndighet före inflyttning
 
 

Bedömningsfas

• Inskrivning på Österlenporten
• 1:a månaden innebär en bedömningsfas med vidare kartläggning av grundläggande problematik genom samtal, genomgång av dokumentation, självskattningstester och beteende-observationer.
• GAF skattning av psykiater
• Österlenporten upprättar därefter en genomförandeplan
 
 

Behandlingsfas

• Individuell samtalsterapi
• Miljöterapi
• Strukturerat aktivitetsschema med integrerade behandlingsprogram
• Utbildning/praktik
• Kontinuerlig uppföljning med uppdragsgivare och ungdom var 6:e-8:e vecka
• Självskattningstester för att bedöma behandlingsutveckling
• GAF skattning av psykiater
 
 

Utslussningsfas

• Boende i träningslägenhet eller egen lägenhet
• Ökade aktiviteter utanför behandlingshemmet (skola, praktik, körkortsutbildning)
• Självskattningstester i samband med utskrivning för bedömning av behandlingsresultat
• GAF-skattning av psykiater
 
 

Eftervård

• Möjlighet till fortsatt samtalskontakt under en begränsad tid efter utskrivning
• Utvärderande självskattningstester 1år efter behandlingsslut