När du kommer till oss första gången så ser vi direkt till att du får ett eget rum.

För att känna dig trygg och hemma hos oss så finns det viktigaste redan här för dig. Du får självklart ta med dig egna saker.

Hos oss finns komplett rum med säng med sängkläder, handdukar m.m.
Vi hjälper dig med hygienartiklar när du kommer.
Ta med egen mobil och musikspelare om du vill.
Egen laptop går också bra.
Gemensam dator med Internetanslutning finns.

behandling1
Behandlingen på Österlenporten utgår från en helhetssyn på ungdomen och vilar på en psykodynamisk grundsyn, vilket innebär att vi utgår från att känslor, tankar och beteenden i nuet kan förstås utifrån tidigare upplevelser i livet. Vidare menar vi att det är mycket betydelsefullt att utforma behandlingen med hänsyn till den unika individ som söker vår hjälp. Utifrån denna grund använder vi oss av flera olika behandlingsmetoder som anpassas och kombineras för att på bästa sätt svara mot den enskilda ungdomens behov.
På Österlenporten arbetar välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang. Personalgruppen är trygg och arbetar kontinuerligt för att möta varje ungdoms individuella behov . Här finns leg. Psykolog, psykoterapeut med steg 1 kompetens, leg. psykiatrisjuksköterska, behandlingspedagoger, beteendevetare , lärare och vaktmästare. En förmiddag varannan vecka finns här även en psykiater på plats.
På Österlenporten har vi ett välutvecklat kvalitetssystem som utgår från gällande lagstiftning och föreskrifter. Kvalitetssystemet omfattar en tydlig dokumentation över inriktning och mål med verksamheten och är väl förankrat i vår personalgrupp. Inom ramen för kvalitetssystemet tydliggörs grundprinciperna för ledning, rutiner, ansvarsområden, egenkontroll, riskbedömningar, avvikelsehantering och arbetsmiljöarbete. Österlenporten arbetar kontinuerligt med kvalitetshöjande insatser. För närvarande har vi ett pågående arbete med certifiering av vårt miljöledningssystem enligt ISO 14001.
Känns det här intressant? Hör av dig till oss.

img_divider